ESHOP ESO-BRÁNY JE VE VÝSTAVBĚ

Posuvná brána po kolejnici s elektropohonem - návod na instalaci svépomocí

Posuvná brána na kolejnici - návod na instalaci námi zakoupeného setu


Posuvnou bránu po kolejnici dodáváme v provedeních levá či pravá, s pohonem nebo bez.
Jak určit zda potřebuji levou nebo pravou?
Směr posuvu tedy provedení brány určujeme vždy při pohledu z ulice směrem do pozemku.
Pokud z tohoto pohledu bude zajíždět brána doprava, jedná se o provedení pravé a naopak.


Betonujeme základ pro posuvnou bránu...


V případě posuvné brány po kolejnici je potřeba vybetonovat základ jak pro pohon, tak pro kolejnici, na které se bude brána posunovat. Případně lze kolejnici přišroubovat k betonovému/asfaltovému/dlažbovému podkladu, který je už na místě.
Do betonového základu nebo k podkladu je nutno zabudovat kolejnici tak, aby byla vodorovně a po celé délce vyrovnaná.

Po zabetonování kolejnice se přesuneme na opěrný ocelový sloupek k pohonu posuvné brány.
Při betonování tedy můžeme rovnou zabetonovat i opěrný sloupek. důležité je protáhnout kabely prostředkem sloupku před jeho betonováním. Případně je možnost kabely protáhnout pomocí vyvrtané díry zboku sloupku. Je potřeba aby nejbližší strana opěrného sloupku byla ve vzdálenosti cca 20 cm od samotného tělesa brány. Tento opěrný sloupek lze přišroubovat později a to na závitové tyče a chemické kotvy.


Máme připraveno pro samotnou montáž posuvné brány...


Na kolejnici usadíme bránu a přesuneme se k montáži opěrných koleček na opěrném sloupku.
Tyto vodící kolečka jsou dodávány na samotných držácích - dlouhém jeklu. Bránu si tedy ustavíme přesně kolmo k zemi, kolečka vložíme do horního U profilu na bráně. Na držáku koleček i na opěrném sloupku si poznačíme, kde budeme vrtat díru pro šroub, který upevní kolečka ve správné pozici.
Po vyvrtání a přišroubování koleček se přesuneme na montáž dorazu pro bránu.


Doraz pro bránu budeme umisťovat na protilehlý sloupek, pro který je potřeba udělat také betonový základ či jej můžeme přišroubovat k betonovému podkladu pomocí chemické kotvy a závitové tyče. Jde o horní dorazovou kapsu, která drží bránu proti vyvrácení. Horní kapsa by měla být v místech horního rohu brány. V požadovaném místě horní kapsy si vyvrtáme díru pro šrouby. Poté kapsu přišroubujeme.
Ve chvíli kdy máme nasazenou bránu a dojezd, tak se budeme věnovat montáži ozubených hřebenů a samotného pohonu. Zapojení pohonu necháme na elektrikáři s vyhláškou 50, naprogramování pohonu je však ale na nás. Naše pohony mají možnost nastavit si průchod pro pěší, celkové otevření brány resp celkové zavření brány.
Na jeden i na druhý sloupek budeme umisťovat bezpečnostní fotobuňky, které slouží jako bezpečnostní prvek zamezující zavření brány v případě, kdy je v prostoru zavření např. auto, nebo dítě.

Montáž ozubených hřebenů na posuvnou bránu


Pod elektrický pohon se vkládá podstavec, který drží pohon v požadované výšce. Před montáží ozubených hřebenů tedy umístíme pohon na podstavec, abychom viděli do jaké výšky hřebeny nainstalovat. Hřebeny doporučujeme instalovat tak, že si spojíme 2 kusy do sebe a vypodložíme je 3. kusem. To proto, aby dobře držely směr a tvar. Navrtáme si 3 díry a hřeben přišroubujeme k tělesu brány. S bránou zajedeme do zavřené a otevřené pozice a poznačíme si, kam zasahuje pastorek v pohonu brány. Podle těchto krajních bodů zjistíme požadovanou délku hřebenu.

Po instalaci hřebenu a naprogramování pohonu dle manuálu máme hotovo a společně jsem nainstalovali Vaši první posuvnou bránu. :)