ESHOP ESO-BRÁNY JE VE VÝSTAVBĚ

Srovnání jednotlivých typů bran s elektrickým pohonem

Přehled nejčastějších typů bran s pohonem. Jaký typ zvolit? Mám chtít posuvnou bránu samonosnou, nebo na kolejnici? Není lepší křídlová brána?


V tomto článku si rozebereme jednotlivé možnosti provedení bran a jejich otevírání. Podíváme se na samonosnou posuvnou bránu, posuvnou bránu po kolejnici a na dvoukřídlou bránu.


Samonosné posuvná brána - nejčastěji vyhledávaný typ


Samonosná posuvná brána výhodu v tom, že se přímo nedotýká země, díky tomu odpadají problémy v deštích, bahně, a v zimě se sněhem a ledem. Jak je to provedené? Ve spodní části je k bráně přivařen C profil, který je nasazen ve dvou vozíčcích, které jsou přišroubovány k zemi. Díky tomuto provedení lze s bránou snadno manipulovat-jezdit. V horní části brány je přivařen U profil, ten je zde proto, aby se přes kolečka brána mohla opřít o opěrný sloupek. Tyto rolny a opěrný sloupek zajišťují ochranu proti vyvrácení brány do strany. Na konci brána dojíždí do dolní dojezdové kapsy a do horní dojezdové kapsy. Tyto dojezdové kapsy slouží k fixaci posuvné brány v zavřeném stavu.
Na posuvné bráně je často použit i pohon, ten díky přenosu na přišroubovaný ozubený hřeben bránu otevírá a zavírá. Lze ale vyrobit také samonosnou posuvnou bránu i bez pohonu a to např. do míst, která nejsou často využívaná - na chatu, zadní vjezd apod.


Posuvná brána po kolejnici - snadněji namontovatelný typ


Posuvná brána po kolejnici je typ brány podobný k bráně samonosné. Posuvná brána po kolejnici se liší v tom, že na zemi je přišroubovaná, nebo zabetonovaná kolejnice, po které brána jezdí. Tato posuvná brána tedy potřebuje tuto kolejnici mít čistou natolik, aby z ní brána nevykolejila. V období zimy, nebo dešťů to může být problém, protože na kolejnici může namrznout sníh a led či na ni může být naplaveno bahno. Ovšem je otázkou kolikrát toto budete řešit když se podíváme na poslední zimy. Výhodou na druhou stranu je, že tento typ posuvné brány po kolejnici je jako jediný možné instalovat v teleskopickém - skládacím provedení, pro místa, kde není místa pro zasunutí brány po celé její délce.  Další výhodou je, že není potřeba tak velký základ ani tak pevná konstrukce brány jako je to v případě brány samonosné. V podstatě celá část hmotnosti je totiž soustředěna na kolejnici a brána má na svém začátku a konci kolečka, která jezdí po kolejnici a na bránu nepůsobí žádná páka jako u samonosného provedení. Pokud máte ve vjezdu pevnou dlažbu, beton, nebo asfalt, je možné, že nebudete muset dělat betonový základ žádný. Vše lze totiž našroubovat pomocí chemické kotvy do země pokud je podklad dostatečně pevný. Samozřejmě je také možné provedení bez elektrického pohonu.


Dvoukřídlová brána - klasika s elektrickým pohonem


Křídlová brána je standardním provedením brány jak ho dlouhé roky známe. Je vhodná do míst, kde je více prostoru a nebo na rovný pozemek(vjezd na pozemek nemůže být do kopce, případně se brána musí otevírat ven). To proto, že brána po otevření potřebuje velký venkovní prostor(někde může být křídlová brána otevírající se ven dokonce zakázána místní vyhláškou). Nyní je možné přidat i elektrický pohon, který je poměrně malý a vzhled a rozměry nijak nenaruší. Další možností je pohon, který se instaluje pod povrch země, vzhled brány tak nenarušuje vůbec. V případě klasických nadzemních pohonů se vlastně jedná o dva lineární pohony na každé křídlo brány. Pokud uvažujete, že by se brána otevírala dovnitř, je potřeba zajistit rovný pozemek natolik, aby se brána nikde nedotýkala. V obou případech je potřeba myslet na to, že ve chvíli kdy napadne sníh, je potřeba jej odhrnout, aby se nepoškodil pohon při tlačení brány proti sněhu. Je potřeba tedy pod bránou nechat určitou výškovou rezervu.