ESHOP ESO-BRÁNY JE VE VÝSTAVBĚ

Stavební připravenost pro stavbu samonosné posuvné brány svépomocí

Stavební příprava pro samonosnou posuvnou bránu

Pro samonosnou posuvnou bránu je potřeba připravit betonový základ minimálně 3-4 týdny před samotnou instalací brány. Do betonového základu budeme rovněž instalovat napájecí kabely v chráničce. V tabulce níže naleznete rozměry posuvné samonosné brány, odpovídající rozměry betonového základu a rozměry pro instalaci nosných vozíků posuvné brány. 

Rozměry brány Rozměry betonového základu Rozměry pro usazení vozíků
A B C DZ ŠZ HZ VA VB
Šířka vjezdu přesah brány celková délka brány Délka b.z. Šířka b.z. Hloubka b.z. Vzdálenost od sebe Odsazení od kraje
3,0 m 1,2 m 4,2 m 1,2 m 0,5 m 1 m 0,9 m 0,15 m
3,5 m  1,4 m 4,9 m 1,4 m 1,1 m
4,0 m 1,6 m 5,6 m 1,6 m 1,3 m
4,5 m 1,8 m 6,3 m 1,8 m 1,5 m
5,0 m 2,0 m 7,0 m 2,0 m 1,7 m
5,5 m 2,2 m 7,7 m 2,2 m 1,9 m
6,0 m 2,4 m 8,4 m 2,4 m 2,1 m

 

Často není potřeba betonovat a připevňovat koncový dojezdový sloupek, protože na konci dráhy otevírání brány je často zeď či betonový sloupek a dojezdové kapsy lze přidělat na něj. Pokud ale posuvnou bránu nemáte "o co zarazit" je potřeba zabetonovat náš či alternativní dojezdový sloupek, který odpovídá výšce brány + 50 cm, těchto 50 cm navíc přijde pod zem. Rozměry tohoto sloupku jsou 100x100 mm s tloušťkou stěny minimálně 3 mm. Základ pro takovýto dojezdový sloupek budujte o průměru cca 50 cm a hloubce cca 60 cm(sloupek nemůže být v přímém kontaktu se zemí).

Do hlavního betonového základu je vhodné zavést kabely v odpovídající chráničce. Tyto kabely můžou přicházet do betonového základu zboku od domu, vždy by měly být minimálně 25 cm pod horní hranou základu tak, abychom je nemohli převrtat. Dále tyto kabely povedeme pod pohon - dle obrázku, dále pod (resp. přímo dovnitř) opěrného sloupku a nakonec z betonového základu ven směrem k fotobuňce na koncové dorazy.